فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-1000F

425,000 تومان
پمپ آب Jy-1000f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 30 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب

فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-1200F

510,000 تومان
پمپ آب Jy-1200f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 35 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب

فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-400F

189,000 تومان
پمپ آب Jy-400f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 4 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب

فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-401F

199,000 تومان
پمپ آب Jy-401f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 4 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب

فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-450F

179,000 تومان
پمپ آب Jy-450f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 6 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب

فیلتر داخلی آکواریوم جینگی JY-500F

215,000 تومان
پمپ آب Jy-500f جینگی یک پمپ آب داخلی با قدرت 6 وات است که برای استفاده در آکواریوم های آب