عصاره سیر گارلیک مکس پروتکت نیچر ۱۲۵ میلی لیتر

50,000 تومان
گارلیک مکس حاوی عصاره سیر طبیعی می باشد. طعم سیرموجب تحریک اشتها در آبزیان می شود و قابل استفاده در

کود کربن آکواریوم دیپ اوشن Deep Ocean

138,000 تومان
گیاهان با دریافت نور، آب و با جذب کربن دی اکسید ماده قندی به نام گلوکز و اکسیژن تولید می